Betuwehof Zorg

Wonen met passie voor zorg

Zondagsrust

 

Bij ons is de zondag een rustdag naar het Woord van God. Wij ontvangen op zondag geen bezoek, met uitzonderingen voor situaties die vooraf besproken worden met bewoner en familie. Dit betekent dat onze cliënten op deze dag rust, en zich kunnen richten op persoonlijke bezinning en geloofsbeleving. Wij hechten veel waarde aan deze traditie en vinden het belangrijk om een omgeving te creëren waarin onze cliënten zich geborgen en veilig voelen.