Wonen met passie voor zorg

 †† Wonen 24/7††

 †† Persoonlijke verzorging

 †† Verpleging

 †† Begeleiding

 †† BG-groep (dagbesteding)

 †† Huishoudelijke hulp

 †† Terminale zorg

 †† Chronische beademingszorg

 †† Identiteit gegrond op Gods Woord

 †† Gastvrij

 †† Landelijke ligging

 †† Eigen vervoer (rolstoelbus)

Indicatie

De Betuwehof verleent zorg aan zorgvragers met een WLZ indicatie vanaf zzp 4† t/m zzp 10.† Daarnaast verlenen wij ook dagbesteding. Heeft u vragen over uw eigen zorgvraag en de mogelijkheden voor u binnen De Betuwehof Zorg, neem dan gerust contact met ons op. U bent altijd van harte welkom om ons vrijblijvend ter oriŽntatie te bezoeken.

 

Financiering zorg

Heeft u al een indicatie in ZIN, dan ondersteunen wij u om deze naar een PGB om te zetten.

Heeft u een indicatie voor dagbesteding, dan worden de toegekende zorgfuncties gefinancierd door middel van een PGB via het Zorgkantoor of vanuit de WMO;

Zorgkosten die niet vallen onder de WLZ, ZVW of WMO worden na overleg bij u in rekening gebracht.

 

Verblijfskosten

De Betuwehof brengt verblijfskosten in rekening voor wonen en woonservicekosten.

 

Eigen bijdrage CAK

U betaalt altijd een eigen bijdrage aan het CAK voor de zorguren vanuit de indicatie, afhankelijk van inkomen en vermogen. Deze worden maandelijks in rekening gebracht door het CAK. Verblijft u in De Betuwehof, dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage aan het CAK in tegenstelling tot een regulier zorgcentrum waar u een hoge eigen bijdrage betaalt. Meer informatie vindt u op de site van het CAK waar u ook een rekenmodule vindt om uw eigen bijdragen te berekenen die op u van toepassing is.

 

Voor de dagbesteding betaald u een† kleine eigen bijdrage vanuit De Betuwehof voor ondersteuning vervoer en activiteiten.

 

Opname volgt na:

1. Vrijblijvend oriŽnterend bezoek en kennismaking

2. Intakegesprek en vaststellen van de zorgvraag

3. Ontvangen van de indicatie.

4. Het opmaken van de zorgĖ en verblijfsovereenkomst en het tekenen van de identiteitsovereenkomst en huisregels.

5. Het opmaken van de woonservice-overeenkomst.

 

Ons streven is dat kwalitatieve zorg voor iedereen bereikbaar moet zijn en bespreken en adviseren u graag hoe wij dat voor u haalbaar kunnen maken.

 

 

Ť Rekenmodule CAK voor berekening van de eigen bijdrage

Startpagina†††† Wie zijn wij†††† Identiteit††††† Zorgaanbod††††† Dagbesteding†††††† Medewerkers†††††† Vacatures††††††† Kosten††††† Contact