Wonen met passie voor zorg

  Wonen 24/7

  Persoonlijke verzorging

  Verpleging

  Begeleiding

  BG-groep (dagbesteding)

  Huishoudelijke hulp

  Terminale zorg

  Chronische beademingszorg

  Identiteit gegrond op Gods Woord

  Gastvrij

  Landelijke ligging

  Eigen vervoer (rolstoelbus)

Missie

Wij dragen zorg voor ouderen waarbij onze norm en uitgangspunt is gebaseerd op de Bijbel: God lief te hebben boven alles en je medemens zoals je jezelf liefhebt.

De Betuwehof is niet verbonden aan een kerkverband, en vanuit dat gegeven respecteren wij verschillende opvattingen die er zijn in de levenswijze en houding van personen die afwijken van een specifiek kerkverband, religieuze denkwijze of cultuurvorm.

 

Zondagsrust

Op zondag ontvangen wij geen bezoek.

 

Visie op het leven

Euthanasie van bewoners in het laatste stadium van het leven is bij De Betuwehof uitgesloten. Als genezing uitgesloten is, zal de verpleging gericht zijn op het verlichten van de pijn en liefderijke zorg.

 

Wij richten ons op ouderen die bovenstaande grondslag onderschrijven.