Wonen met zorg

 

  Persoonlijke verzorging

  Verpleging

  Begeleiding

  BG-groep (dagbesteding)

  Huishoudelijke hulp

  Logeren

  Terminale zorg

  Chronische beademingszorg

  Gastvrij

  Identiteit gegrond op Gods Woord

  Landelijk ligging

  Eigen vervoer (rolstoelbus)

  Betaalbare zorg

Identiteit

De identiteit van De Betuwehof is gebaseerd op Gods Woord. Wij richten ons dan ook op clienten die deze grondslag onderschrijven.

 

Zondagsrust

Voor zover de verzorging het toelaat is de zondag een rustdag. De zondag staat in het teken van de prediking van het Woord. Op zondag ontvangen wij geen bezoek.

 

Visie op het leven

Euthanasie van bewoners in het laatste stadium van het leven is bij De Betuwehof uitgesloten. Als genezing uitgesloten is, zal de verpleging gericht zijn op het verlichten van de pijn en liefderijke zorg.

 

 

 

 

De Betuwehof Zorg
Wonen met 
Zorg