Identiteit

 

 

Grondslag en identiteit

 

De grondslag van De Betuwehof is gebaseerd op Gods Woord, de Statenvertaling van 1637 met kanttekeningen en de Drie Formulieren van Enigheid. Wij richten ons dan ook op clienten die deze grondslag onderschrijven.

 

Zondagsrust

 

Voor zover de verzorging het toelaat is de zondag een rustdag. De zondag staat in het teken van de prediking van het Woord door middel van kerkbezoek, of door het luisteren via de kerktelefoon. Wij streven ernaar om onze bewoners (indien mogelijk) onder begeleiding mee te nemen naar de kerk. Op zondag ontvangen wij geen bezoek.

 

Visie op het leven

 

Euthanasie van bewoners in het laatste stadium van het leven is bij De Betuwehof uitgesloten.  Als genezing uitgesloten is zal de verpleging gericht zijn op het zoveel mogelijk verlichten van de pijn, en liefderijke zorg. Het leven staat in het licht van genadetijd.

 

 

Communicatie

 

Wij gaan op een respectvolle wijze om met onze bewoners, waarbij een open communicatie hoog in het vaandel staat, gericht op het welzijn van de bewoner. Voor iedere medewerker geldt een beroepsgeheim, er wordt niet gesproken over bewoners met anderen.

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Home pagina
Afgeronde rechthoek: Wie zijn wij
Afgeronde rechthoek: Identiteit
Afgeronde rechthoek: Zorgaanbod
Afgeronde rechthoek: Contact
Afgeronde rechthoek: Dagbesteding
Afgeronde rechthoek: Inloggen Sharepoint
Afgeronde rechthoek: Meer informatie
Afgeronde rechthoek: Medewerkers
Afgeronde rechthoek: Vacatures