< Zondagrust, De Betuwehof zorg en dagbesteding , dagactiviteitencentrum, dagbestedingscentrum, zorgboerderij, achterberg, dagbesteding, dagopvang, dagopvangcentrum, ouderen, ouderenzorg, thuiszorg, zorg, reformatorisch, zorgvoorzieningen Zondagrust,Landhoeve Groot Schoneveld, dagactiviteitencentrum, dagbestedingscentrum, zorgboerderij, achterberg, dagbesteding, dagopvang, dagopvangcentrum, ouderen, ouderenzorg, thuiszorg, zorg, reformatorisch, zorgvoorzieningen, winkelcentrum, voorzieningencentrum, nieuw schoneveld, jan van lienden, bert julia hak

 

De zondag is voor ons de rustdag en eerste dag  van de week

 

Daarom is deze pagina gesloten, maandag kunt u ons weer bereiken

 

 Het 4e gebod in Gods Woord luidt:

 

Exodus 20:8-11

Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevende dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.